(90) 212 434 55 66ILETISIM   SEPETİM

0Adet

Sepetinizde hiç ürün yok.Product was successfully added to your shopping cart.
1.   Sözleşmenin Onaylanması
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla saatkordonu.org adresinden saatkordonu.org sistemine üye olunabilir. Her saatkordonu.org kullanıcısı, bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
 
2.   Hizmetler
saatkordonu.org kullanıcılarına internet ortamında ve mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sisteme üye işyerlerinden çeşitli yörelere ait lezzetleri satın alma imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.
 
3.   saatkordonu.org Üyelik Sistemi
o    Her saatkordonu.org kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
o    “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
o    Her kullanıcının saatkordonu.org üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem saatkordonu.org sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
o    “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde saatkordonu.org, talep üzerine kullanıcının saatkordonu.org sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve saatkordonu.org şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
o    saatkordonu.org, kullanıcılarını yararlanabilecekleri promosyonlar ile saatkordonu.org sistemi dâhilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca saatkordonu.org kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların saatkordonu.org sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. Kullanıcılar bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri belirleyebilecektir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini saatkordonu.org’a iletebilirler. saatkordonu.org kullanıcıların bu yöndeki taleplerini en kısa sürede işleme koyacaktır.
o    Kullanıcılar saatkordonu.org’un, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla kullanıcıların belirlemiş oldukları saatkordonu.org sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasını siparişi hazırlayan lojistik iş ortağı ve siparişi teslim eden kargo iş ortağı ile paylaşacağını kabul ederler. saatkordonu.org, kullanıcılar ve tedarikçiler arasında anılan bilgilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek saatkordonu.org sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
o    saatkordonu.org, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. saatkordonu.org, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler saatkordonu.org Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
  
4.   Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı, saatkordonu.org hizmetlerinden yararlandığı sırada,
Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde saatkordonu.org üyeliğinin sona erebileceğini;
“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
saatkordonu.org tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının saatkordonu.org'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
Sipariş adresi ve teslimat ile ilgili sağladığı bilgilerin doğruluğunu, hatalı veya eksik bilgiden kaynaklanan zararlardan (yanlış adres temini dolayısıyla oluşan kargo maliyeti gibi) saatkordonu.org’un sorumlu olmayacağını;
İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, saatkordonu.org ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve tedarikçiler ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere saatkordonu.org'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, saatkordonu.org’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu;
saatkordonu.org tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle saatkordonu.org'un sorumlu olmayacağını;
Siparişlerin durumu ile ilgili her konuyu saatkordonu.org ile görüşmeyi, ayrıca kargo firması veya üretici ile yapılan görüşmelerden saatkordonu.org’un sorumlu olmayacağını;
saatkordonu.org servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan veya gönderilerden(siparişlerden) saatkordonu.org'un sorumlu olmayacağını;
saatkordonu.org' da sunulan hizmetlere saatkordonu.org tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda saatkordonu.org'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü saatkordonu.org'un sorumlu tutulamayacağını;
Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan saatkordonu.org’un sorumlu olmayacağını;
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi;
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların saatkordonu.org’a devredildiğini;
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
Diğer kullanıcıların saatkordonu.org sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
saatkordonu.org hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, saatkordonu.org sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı saatkordonu.org'dan tazminat talep etmemeyi;
saatkordonu.org'un izni olmaksızın saatkordonu.org servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
saatkordonu.org'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
Kurallara aykırı davrandığı takdirde saatkordonu.org'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
saatkordonu.org'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı
saatkordonu.org sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların saatkordonu.org’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu
beyan, taahhüt ve kabul eder.
 
5.   saatkordonu.org'a Tanınan Yetkiler
saatkordonu.org herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
saatkordonu.org güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin veya kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı saatkordonu.orgm’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre saatkordonu.org tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. saatkordonu.org kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya saatkordonu.org sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
saatkordonu.org, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
saatkordonu.org kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı saatkordonu.org sorumlu tutulmayacaktır.
saatkordonu.org kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
saatkordonu.org sistemindeki satışlar, tedarikçilerin stoklarının mevcudiyetiyle sınırlıdır. saatkordonu.org ilgili tedarikçilerde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin saatkordonu.org sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. saatkordonu.org’da listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir ürünün üretimden kaynaklı o sipariş için temin edilememe durumlarında kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile ürünün para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.
saatkordonu.org kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya saatkordonu.org sistemi içinde saatkordonu.org tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, saatkordonu.org'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
saatkordonu.org sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde saatkordonu.org kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.]
saatkordonu.org, kullanıcının saatkordonu.org sistemi dışındaki  web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden saatkordonu.org'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 
6.   Kullanım Amacı
Kullanıcılar, saatkordonu.org sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.
 
7.   Ödeme
saatkordonu.org, sistem dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri online ödeme ile tahsil edecektir.  
Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 
8.   Ürün Teslimatı
saatkordonu.org’dan verilen siparişler, kargo iş ortağı tarafından kullanıcının belirttiği adrese yapılacaktır. Kullanıcının yönlendirmesi ile teslimat adresi siparişin çıkış durumuna bağlı olarak değiştirilebilir. Siparişi teslim alacak kişi, belirtilen adreste yer alan bir vekil olabilir. Kargo firması paketi iletmiş olduğu kişinin ismini kayıt altına almaktadır. Ancak kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.
 
9.   Cayma Hakkı (İade)
6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları ürünün tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir ve bu çerçevede ürünü iade edebileceklerdir. Ancak cayma hakkı gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelere uygulanmamaktadır.
 
10.         Kanuni Zorunluluklar
İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler saatkordonu.org sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.
  
11.         Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:
saatkordonu.org sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. saatkordonu.org Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta saatkordonu.org sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
 
12.         Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 
13.         Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.
  
14.         Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.